top of page

Pogoji poslovanja

Splošni pogoji spletne strani fotto-utrinki.com so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) ter Splošno uredbo o varstvu podatkov (angl. General Data Protection Regulation – GDPR).

UPORABA IN VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

S spletno stranjo fotto-utrinki.com (v nadaljevanju tudi » spletna stran«) upravlja podjetje Katja Fortun s. p., Zadobrovška cesta 10a, 1260 Ljubljana-Polje, matična številka: 8760942000, davčna številka: 67054897, ki je tudi ponudnik storitev.

Podjetje se zavezuje, da bo varovalo zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne strani www.fotto-utrinki.com. Zbrane osebne podatke bo podjetje uporabljalo izključno za opravljanje storitev, ki jih ponuja. Podjetje spoštuje zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne strani, zato bo storilo vse potrebno, da jih zaščiti pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami.

Posredovanje uporabnikovih osebnih podatkov podjetju je v določenih primerih nujno, da lahko obdelovalec kot ponudnik izpolnjuje svoje pogodbene obveznosti do uporabnika.

Fotto-utrinki.com uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov ter plačil. 

Fotto-utrinki.com se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnika v skladu z ZVOP-1. Podjetje za nedoločen čas hrani naslednje podatke članov fotto-utrinki.com: ime in priimek, e-poštni naslov, kontaktni telefon in arhiv komunikacije s ponudnikom.

Fotto-utrinki.com navedene osebne podatke uporabi izključno za potrebe rezervacije storitve (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov) in ostalo potrebno komunikacijo s članom.

Uporabnikovi podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam.

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega e-mail naslova, uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega računalnika.

Za pravilnost, popolnost in ažurnost podatkov, ki jih vnesejo uporabniki, podjetje ne odgovarja.

KOMUNIKACIJA

Fotto-utrinki.com bo z uporabnikom stopil v stik preko sredstev komunikacij na daljavo le, če temu uporabnik izrecno ne nasprotuje in v skladu z določili ZEKom-1.

Oglasna elektronska sporočila fotto-utrinki.com bodo vsebovala naslednje sestavine:

·         jasno in nedvoumno bodo označena kot oglasna sporočila,

·         pošiljatelj fotto-utrinki.com bo jasno razviden,

·         različne akcije, promocije in druge tržne tehnike bodo označene kot takšne. Prav tako bodo jasno določeni pogoji udeležbe v njih,

·         jasno bo predstavljen način odjave od prejemanja oglasnih sporočil,

·         željo uporabnika, da ne želi prejemati oglasnih sporočil, bo fotto-utrinki.com izrecno spoštoval.

 

Oglasna sporočila fotto-utrinki.com bodo jasno razvidna in jasno ločena od iger in tekmovanj.

PRAVICA DO OBVEŠČANJA IN IZBRISA

Pravico imate do informacij o vaših osebnih podatkih, s katerimi razpolagamo, kot tudi pravico do izbrisa teh podatkov.

Če imate vprašanja glede izbrisa, predelave ali uporabe vaših podatkov, se obrnite na: fotto.utrinki@gmail.com.

IZDAJA RAČUNA

Fotto-utrinki.com po opravljeni storitvi kupcu pošlje tudi račun in sicer v .pdf formatu na e-naslov kupca. 

Na računu sta razčlenjena cena in vsi stroški v zvezi s storitvijo.

CENE

Cena velja enako za vse kupce fotto-utrinki.com.

DDV ni obračunanan v skladu s 1. odstavkom 94. člena ZDDV-1.

Cene veljajo v trenutku rezervacije storitve in nimajo v naprej določene veljavnosti.

Popusti, promocijske kode ipd. se ne seštevajo.

Vplačana sredstva po darilnih bonih, bonusih in predračunih se ne obrestujejo. Darilnih bonov ni možno menjati za gotovino.

DARILNI BON

Darilni bon je izkazni papir, ki ga prodajalec fotto-utrinki.com proti plačilu kupcu izda v fizični obliki. 

Darilni bon je moč kupiti z naročilom na e-naslov fotto.utrinki@gmail.com. Za nakup darilnega bona veljajo enaka določila pogojev poslovanja kot za nakup drugih fotografskih storitev. Darilni bon je možno plačati po računu, ki ga izda fotto-utrinki.com. Veljavnost darilnega bona je 6 mesecev od izdaje bona, razen v primeru, ko je na bonu to drugače označeno.

Menjava darilnega bona za gotovino ni možna. Bon je unovčljiv le v celotnem znesku. V primeru, da je vrednost nakupa višja od vrednosti darilnega bona, mora imetnik darilnega bona razliko doplačati. Vrednost nakupa je lahko nižja od vrednosti darilnega bona, vendar se denar na vrača.

PRAVILA NAGRADNIH IGER

Opredelitev pojmov

Organizator nagradne igre je prodajalec. Udeleženec nagradne igre je fizična oseba, ki sodeluje v razpisanih nagradnih akcijah.

Dobitnike nagrad določi funkcija računalniškega izbora naključno ali jih določi komisija organizatorja.

Pravica sodelovanja v nagradni igri

Udeleženci nagradne igre so lahko fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije. V nagradni igri ne morejo sodelovati osebe, zaposlene pri organizatorju nagradne igre ter osebe zaposlene pri drugih pravnih osebah, povezanih z izvedbo te nagradne igre. Pravne osebe ne morejo biti udeleženec nagradne igre. V nagradni igri ne morejo sodelovati osebe, ki ne sprejmejo pravil nagradne igre. Šteje se, da je udeleženec sprejel pravila nagradne igre s tem, ko je sodeloval v razpisani nagradni igri.

Pravila sodelovanja v nagradni igri

Za sodelovanje v nagradni igri ni potreben nakup storitev organizatorja nagradne igre.

Elektronsko nagradno žrebanje

V žrebanju lahko sodelujejo vsi udeleženci nagradne igre. En udeleženec lahko v nagradnem žrebanju sodeluje samo enkrat. Rezultat žreba je dokončen. Pritožba ni mogoča. Dobitnik bo o prejetju in načinu prevzema nagrade obveščen po elektronski pošti ali preko socialnega omrežja.

Varstvo osebnih podatkov

Organizator nagradne igre vse osebne podatke, ki jih ob izvedbi nagradne igre pridobi od udeležencev, varuje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Organizator sme osebne podatke, pridobljene od udeležencev uporabljati izključno za namene, za katere so bili pridobljeni. Udeleženec nagradne igre soglaša, da mu organizator lahko pošilja obvestila v zvezi s ponudbo organizatorja. Udeleženec oziroma njegov skrbnik ali zakoniti zastopnik lahko kadarkoli prekliče svoje soglasje za uporabo osebnih podatkov, pridobljenih v nagradni igri za namene neposrednega trženja. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da podelitev nagrad organizira kot javni dogodek. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec dovoljuje, da se njegovo ime in naslov uporabijo v avdio, foto in video materialu organizatorja nagradne igre. Izžrebanec dovoljuje organizatorju nagradne igre objavo svojih osebnih podatkov v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oziroma prevzema nagrade.

Objava pravil nagradne igre

Udeleženci nagradne igre z oddajo svojih podatkov prek vnosne forme na tej strani soglašajo, da so s pravili seznanjeni in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s pravili nagradne igre. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki.

NAKUP ZA PRAVNE OSEBE

Postopek nakupa za pravne osebe je popolnoma enak kot za fizične osebe. Če želite račun na podjetje, nam to sporočite na fotto-utrinki.com.

Za nakupe pravnih oseb prav tako veljajo Splošni pogoji poslovanja fotto-utrinki.com.

​​

PIŠKOTKI IN OGLAŠEVANJE

Piškotki so majhne tekstovne datoteke, ki se shranijo na vaš računalnik ob obisku našega spletnega mesta in ne škodijo vaši strojni ali programski opremi. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga ima uporabnik – ta lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči. Piškotki so temeljnega pomena za zagotavljanje uporabniku prijaznih spletnih storitev. Interakcija med spletnim uporabnikom in spletnim mestom je s pomočjo piškotkov hitrejša in preprostejša. Z njihovo pomočjo si spletno mesto zapomni posameznikove preference in izkušnje, s tem je prihranjen čas, brskanje po spletnih mestih pa bolj učinkovito in prijazno.

Piškotki niso škodljivi in so vedno časovno omejeni.

Uporabo piškotkov v Evropski uniji (EU) določa Direktiva o zasebnosti in elektronskih komunikacijah 2002/58/ES, katere člen, ki se nanaša na piškotke in podobne tehnologije, je bil spremenjen z Direktivo 136/2009.

V slovenski zakonodaji uporabo piškotkov določa Zakon o elektronskih komunikacijah oziroma ZEKom-1 (Uradni list št. 109/2012), katerega 157. člen predstavlja pravno osnovo za skrb za zasebnost uporabnikov spleta.

PRITOŽBE IN SPORI

Fotto-utrinki.com spoštuje veljavno evropsko zakonodajo o varstvu potrošnikov. fotto-utrinki.com se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb in določiti osebo, s katero se, v primeru težav, kupec lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti.

Pritožba se odda prek e-poštnega naslova fotto.utrinki@gmail.com. Postopek obravnave pritožbe je zaupen. Fotto-utrinki.com bo v petih delovnih dneh potrdil, da je prejel pritožbo, sporočil kupcu, kako dolgo jo bo obravnaval in ga vseskozi obveščal o poteku postopka.

fotto-utrinki.com se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniškega spora, vsaj kar zadeva sodno reševanje, njegova nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški, ki nastanejo pri reševanju samega spora. To je tudi glavna ovira, da potrošnik ne sproži spora pred sodiščem. Zato si fotto-utrinki.com prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno.

V primeru sodnega reševanja sporov je pristojno sodišče po stalnem prebivališču potrošnika.

Izvensodno reševanje potrošniških sporov

Skladno z zakonskimi normativi fotto-utrinki.com ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

bottom of page